Ysgol Awel y Mynydd

Rydym yn ysgol Gynradd ar gyfer plant 3-11 mlwydd oed. Rydym ym dref Cyffordd Llandudno. Rydym yn gyfuniad a ddwy ysgol sydd newydd ymuno sef Ysgol Nant y Coed ac Ysgol Maelgwm. Mae yma dross 420 o ddisgyblion.

We are a Primary school for 3 - 11 year olds based in the town of Llandudno Junction. We were an amalgamation of two schools - Ysgol Nant y Coed & Ysgol Maelgwn. There are over 420 pupils in our school.

front%20building_edited.jpg
 
 
logo_edited_edited.jpg

STAFF

7ae4046fc44baf3ca5c7201e1d1c4f3b.jpg

LLYWODRAETHWYR / GOVERNORS

Derbynidaud Medi / September Admissions

DIM RHY HWYR I YMGEISIO / IT'S NOT TOO LATE TO APPLY.

Mae ceisiadau ar agor ar gyfer ymrestru Meithrin ar gyfer Medi 2021

Applications are open for Nursery Enrolment for September 2021

********************************


Os bydd eich plentyn yn 4 oed erbyn 31ain Awst 2021 – gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn

If your child is 4 years old by 31st August 2021 - apply for a reception class place


Admission welsh.jpg
Admission english.jpg
 

Contact Us

Ysgol Awel y Mynydd
Sarn Mynach,
Llandudno Junction
LL31 9RZ, UK

01492 577100 / 577103

 
 

Gwybodaeth / Information

keep%20wales%20safe_edited.jpg

Canllawiau Llywodraeth Cymru Coronafeirws (COVID-19)

Welsh Government guidance Coronavirus (COVID-19)

welsh gov logo.png