top of page
flyer eng_edited.jpg

What we Offer

We provide full wrap around care for children aged 3-11 years old. We have a Cylch Meithrin and Playgroup on the school site as well as an after-school club. We also have Ti a Fi for babies and toddlers. Please see the link above for information.

We are unique in out County as we offer 2 options for your child's education. We have a wholly Welsh education stream or a Welsh Second language education for all. Please get in touch for more information. We would love to share all the benefits of either option with you

What we offer: About Us
flyer wel_edited.jpg

Yr hyn a gynigiwn

Rydym yn darparu gofal cofleidiol llawn i blant 3-11 oed. Mae gennym Cylch Meithrin a Playgroup ar safle’r ysgol yn ogystal â chlwb ar ôl ysgol. Mae gennym ni hefyd Ti a Fi ar gyfer babanod a phlant bach newydd. Gweler y ddolen uchod am fwy o wybodaeth.

Annwyl rieni a gwarcheidwaid
Rydym yn unigryw yn ein Sir gan ein bod yn cynnig 2 opsiwn ar gyfer addysg eich plentyn. Mae gennym ffrwd addysg gwbl Gymraeg neuy addysg Gymraeg ail iaith - i bawb. 
Cysylltwch am fwy o wybodaeth.
Byddem wrth ein bodd yn rhannu holl fanteision y nail opsiwn neu'r llall gyda chi

What we offer: About Us
bottom of page