Adobe_Express_20220511_1100090.9724512880846151.png

What we Offer

We are unique in out County as we offer 2 options for your child's education. We have a wholly Welsh education stream or a Welsh Second language education for all. Please get in touch for more information. We would love to share all the benefits of either option with you

 
Adobe_Express_20220511_1103300.4308106157322614.png

Yr hyn a gynigiwn

Annwyl rieni a gwarcheidwaid
Rydym yn unigryw yn ein Sir gan ein bod yn cynnig 2 opsiwn ar gyfer addysg eich plentyn. Mae gennym ffrwd addysg gwbl Gymraeg neuy addysg Gymraeg ail iaith - i bawb. 
Cysylltwch am fwy o wybodaeth.
Byddem wrth ein bodd yn rhannu holl fanteision y nail opsiwn neu'r llall gyda chi