top of page
Screenshot 2022-06-15 15.35.09.png

Cwricwlwm Newydd i Gymru / New Curriculum for Wales

CWRICWLWM CURRICULUM & ALN/ADY: Welcome

Cwricwlwm Newydd i Gymru

Cyflwyniad fideo o’r Cwricwlwm Newydd i Gymru

CWRICWLWM CURRICULUM & ALN/ADY: Video

Cwricwlwm Newydd i Gymru

Screenshot (14).png
CWRICWLWM CURRICULUM & ALN/ADY: Quote

New Curriculum for Wales

Video introduction of the New Curriculum for Wales

CWRICWLWM CURRICULUM & ALN/ADY: Video
Screenshot (16).png

New Curriculum for Wales

CWRICWLWM CURRICULUM & ALN/ADY: Quote

Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Cylchlythyrau / Newsletters

Screenshot 2022-06-15 15.55.50.png
Screenshot 2022-06-15 15.28.20.png

Canllaw i’r Cwricwlwm newydd i Gymru: i rieni

Screenshot 2022-06-15 15.54.49.png
Screenshot 2022-06-15 15.54.24.png

Y Cwricwlwm Newydd i Gymru Canllaw hawdd ei ddeall i bobl ifanc

Easy Read for Young People

Parents / Carers Guide to the New Curriculum

CWRICWLWM CURRICULUM & ALN/ADY: What's Happening

ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL / ADDITIONAL LEARNING NEEDS

Ysgol Awel y Mynydd aims to ensure all children irrespective of physical, intellectual, social or emotional special needs receive appropriate educational provision to develop to their full potential.

A detailed Additional Needs Policy is available in the school office. Our ALNCo  is Ms Gisella Williams .

            *******************

Mae Ysgol Awel y Mynydd yn anelu at sicrhau bod pob plentyn waeth beth fo’i anghenion corfforol, deallusol, cymdeithasol neu emosiynol yn derbyn darpariaeth addysgol briodol i ddatblygu i’w lawn botensial.


Mae Polisi Anghenion Ychwanegol manwl ar gael yn swyddfa'r ysgol. Ein Cydlynydd ADY yw Ms Gisella Williams

Screenshot 2022-06-15 16.06.08.png
Screenshot 2022-06-15 16.05.52.png

Additional learning needs (ALN) system: parents' guide

System anghenion dysgu ychwanegol (ADY): canllaw i rieni

CWRICWLWM CURRICULUM & ALN/ADY: What's Happening
bottom of page