top of page

Choosing a School for your child /Dewis Ysgol i'ch Plentyn

Choosing a school/ Dewis Ysgol: Text

School Nursery

Sept 23 drop in_4.jpg

If your child is 3 years old by 31st August 2024 you can apply for a nursery class place. 

Applications for a place in a school Nursery for September 2024 will open on 25th September 2023 and MUST be returned by 16th February 2024 at the latest.

Download a form or complete online by clicking the link below

Meithrin Ysgol

Sept 23 drop in_3.jpg

Os bydd eich plentyn yn 3 oed erbyn 31ain Awst 2024 mi fedrwch wneud cais am le yn y dosbarth meithrin.

Bydd ceisiadau am le Feithrin mewn Ysgol ar gyfer mis Medi 2024 yn agor ar 25ain Medi 2023 ac mae'n rhaid eu dychwelyd erbyn 16eg Chwefror 2024 fan hwyraf.

Lawrlwythwch ffurflen neu ei chwblhau ar-lein trwy glicio ar y linc isod

Choosing a school/ Dewis Ysgol: Admissions

Reception

Sept 23 drop in_6.jpg

If your child is 4 years old by 31st August 2023 you will need to apply for a reception class place.

Applications for a place in a Reception class for September 2024 will open on 25th September 2023 and must be returned by 17th November 2023 at the latest.

Download a form or complete online at www.conwy.gov.uk/admissions
or

Contact the Admissions Officer on 01492 575031 to request a paper form

Derbyn

Sept 23 drop in_5.jpg

Os bydd eich plentyn yn 4 oed erbyn 31ain Awst 2024 mi fydd angen wneud cais am le mewn dosbarth derbyn.

Bydd ceisiadau am le mewn Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2024 yn agor ar 25ain Medi 2023 ac mae'n rhaid eu dychwelyd erbyn 17eg Tachwedd 2023 fan hwyraf.

Lawrlwythwch ffurflen neu ei chwblhau ar-lein ar www.conwy.gov.uk/derbyniadau or

Cysylltwch â’r Swyddog Derbyniadau ar 01492 575031 i wneud cais am gopi papur

Choosing a school/ Dewis Ysgol: Admissions
bottom of page