top of page
nobake-marshmallow-cheesecake.jpg

Rhestr o’r Termau mewn Ryseitiau

 • Pobi – Coginio mewn popty 

 • Curo / Chwisgo – Cymysgu cynhwysion a’i gilydd gan ddefnyddio symudiad cyflwym, cylchol a llwy, fforc, chwisg neu beiriant cymysgu 

 • Cymysgu – Cymysgu cynhwysion a’i gilydd gan ddefnyddio peiriant cymysgu neu gymysgydd a llaw, nes eu bod wedi’u cyfuno 

 • Berwi – Cynhesu hylif fel ei fod yn mynd yn ddigon poeth i swigod godi a thorri’r arwyneb 

 • Torri – Torri rhywbeth yn ddarnau gan ddefnyddio cyllell 

 • Torri yn Fan – Torri rhywbeth yn ddarnau llai gan ddefnyddio cyllell 

 • Creiddio – Cael gwared ar ganol ffrwyth, gan gynnwys cerrig a hadau 

 • Draenio – Cael gwared ar yr holl hylif gan ddefnyddio colandr, hidlydd neu drwy bwyso plat yn erbyn y bwyd wrth wyro’r cynhwysydd 

 • Gratio – Rhwygo bwyd yn ddarnau neu stribedi llai wedi’u rhwygo 

 • Iro ac ysgeintio a blawd – Gorchuddio dysgi neu hambwrdd yn ysgafn ag olew, margain neu chwistrell gwrth-glynu ac yna’i (g)orchuddio yn ysgafn a blawd fel na fydd bwyd yn glynu wrth goginio neu bobi 

 • Tylino – Defnyddio gwaelod cledr eich llaw i wthio ac ymestyn toes, yna’i dynnu yn ol a’ch bysedd ac ailadrodd i roi aer i mewn i does – fel arfer yn cymryd oddeutu 5-10 muned 

 • Stwnsio – Gwasgu bwyd a fforc, llwy neu stwnsiwr 

 • Mudferwi – Coginio hylif dros wres isel fel bod swigod yn dechrau torri’r arwyneb 

 • At (Eich) Dant – Blasuso bwyd yn unol a dymuniadau’r bobl sy’n bwyta’r saig e.e. gallwch wneud cyri yn fwy poeth neu’n llai poeth os dymunwch 

 • Tynnu croen – Rhwbio croen y ffrwyth sitrws ar ochr gratiwr a thyllau bach i gael darnau bach o groen 

Rhestr o’r Termau mewn Ryseitiau / Glossary of Terms in Recipes: Academics
nobake-marshmallow-cheesecake.jpg

Glossary of Terms in Recipes

 • Bake: To cook in an oven 

 • Beat / Whisk: To mix ingredients together using a fast, circular movement with a spoon, fork, whisk or mixer. 

 • Blend: To mix ingredients together with a hand blender of mixers, until combined. 

 • Boil: To heat a liquid so that it gets hot enough for bubbles to rise and break the surface. 

 • Chop: To cut into pieces using a knife. 

 • Chop finely: Cut into smaller pieces using a knife. 

 • Core: To remove the centre of a fruit, including pips and seeds. 

 • Drain: To remove all the liquid using a colander, strainer, or by pressing a plate against the food while tilting the container. 

 • Grate: To shred food into smaller shredded pieces or strips 

 • Grease and Flour: To lightly coat a dish or a tray with oil, margarine or non-stick spray and lightly coat with flour so food does not stick when cooking or baking. 

 • Knead: To use base of your hand to push and stretch dough, then pull back with fingers and repeat to put air into dough – usually takes about 5-10 minutes. 

 • Mash: To squash food with a fork, spoon or masher. 

 • Simmer: To cook in liquid over a low heat (low boil) so that bubbles just begin to break the surface. 

 • To Taste: To season to the required tastes of the people eating the dish e.g. can make a curry spicier or milder if you wish 

 • Zest: To rub the skin of the citrus fruit on the small holed side of a grater to get little bits of peel 

Rhestr o’r Termau mewn Ryseitiau / Glossary of Terms in Recipes: Academics
bottom of page