top of page

Dewch i Goginio – Cyfarpar, Offer & Sgiliau Cyllell

Cyfarpar sylfaenol y gallai fod ei angen arnoch chi

 • Chwisg 

 • Jwg mesur 

 • Powlenni cymysgu (mawr a bach) 

 • Gratiwr 

 • Clorian pwysau 

 • Hambwrdd pobi 

 • Hambwrdd myffins 

 • Tuniau cacen 

 • Dysgl sy’n gallu dal gwres 

 • Set o badellau a chaeadau, gan gynnwys padell ffrio 

 • Bwrdd torri 

 • Hidl 

 • Rholbren 

 • Dysgl sy’n addas i’r ficrodon 

 • Cymysgydd a llaw / prosesydd bwyd 

 • Tegell 

 • Cynwysyddion storio bwyd 

Offer 

 • Cyllyll a ffyrc 

 • Cyllyll miniog 

 • Llwy bren 

 • Llwy rychog 

 • Ysbodol Bysgod 

 • Llwy fesur 

 • Pliciwr llysiau 

 • Siswrn 

 • Llwy gweini 

 • Stwnsiwr

Sgiliau Cyllell – Mae yna ddau fath o dechneg dorri a fydd yn cadw eich bysedd a bodiau yn ddiogel

Cyfarpar, Offer & Sgiliau Cyllell / Equipment, Utensils & Knife Skills: Academics
pont_edited.jpg

PONT

Cyfarpar, Offer & Sgiliau Cyllell / Equipment, Utensils & Knife Skills: Image

Pont

Ffurfiwch bont a’ch bawd a mynegfys eich llaw. Daliwch y gyllell yn y llaw arall a rhowch y llafn trwy’r bont a phwyso i lawr i dorri’r eitem. Gwnewch yn siwr bod eich bysedd eraill allan o’r ffordd fel mae’r llyn yn ddangos

Cyfarpar, Offer & Sgiliau Cyllell / Equipment, Utensils & Knife Skills: Text
claw_edited.jpg

CRAFANC

Cyfarpar, Offer & Sgiliau Cyllell / Equipment, Utensils & Knife Skills: Image

Crafanc

Rhowch ochr mwyaf gwastad y bwyd i lawr. Gwnewch siap crafanc a’ch bysedd, gan sicrhau bod eich bawd wedi’i chuddio tu nol. Daliwch y bwyd yn y gafaeliad hwn. Daliwch y thorrwch i lawr gadarn

Cyfarpar, Offer & Sgiliau Cyllell / Equipment, Utensils & Knife Skills: Text

Come and Cook – Equipment, Utensils & Knife Skills

Basic Equipment you might need

 • Whisk 

 • Measuring Jug 

 • Mixing Bowls (large and small) 

 • Grater 

 • Weighing Scales 

 • Baking Tray 

 • Muffin Tray 

 • Cake Tins 

 • Ovenproof dish 

 • Set of pans with lids, including a frying pan 

 • Chopping Board 

 • Sieve 

 • Rolling pin 

 • Microwaveable dish 

 • Hand blender / food processor 

 • Kettle 

 • Food storage containers 

 • Utensils 

Cutlery 

 • Sharp knife 

 • Wooden Spoon 

 • Slotted Spoon 

 • Fish Slice 

 • Measuring spoon 

 • Vegetable peeler 

 • Scissors 

 • Serving spoon 

 • Masher 

Knife Skills – There are two types of cutting techniques that will keep your fingers and thumbs safe 

Cyfarpar, Offer & Sgiliau Cyllell / Equipment, Utensils & Knife Skills: Academics
pont_edited.jpg

BRIDGE

Cyfarpar, Offer & Sgiliau Cyllell / Equipment, Utensils & Knife Skills: Image

Bridge

Form a bridge with your thumb and index finger of your hand. Hold the knife in the other hand and put the blade through the bridge and press down to cut the item. Make sure your other fingers are out of the way like the picture shows.

Cyfarpar, Offer & Sgiliau Cyllell / Equipment, Utensils & Knife Skills: Text
claw_edited.jpg

CLAW

Cyfarpar, Offer & Sgiliau Cyllell / Equipment, Utensils & Knife Skills: Image

Claw

Put the flattest side of the food down. Make a claw shape with your fingers, ensuring your thumb is hidden behind. Hold the food in this grip. Hold the knife in the other hand and slice down firmly

Cyfarpar, Offer & Sgiliau Cyllell / Equipment, Utensils & Knife Skills: Text

Tudalen Nesaf / Next Page

Cyfarpar, Offer & Sgiliau Cyllell / Equipment, Utensils & Knife Skills: Text
bottom of page