top of page

Dewch i Goginio

Cyflwyniad

Mae’r ryseitiau hwn wedi cael ei greu, ei brofi a’i roi ar brawf i fod yn addas i bob aelod o’r gymuned o blant ifanc iawn i’r genhedlaeth hyn ac o bobl sydd erioed wedi agor tun i gogyddion amatur brwd.

O’r cawliau a dipiau, i’r pwdin fflwff ffrwythau, mae yna rywbeth i bawb. Mae’n cynnwys ryseitiau hawdd, syml a maethion sy’n blasu’n gret, ac yn rhoi ffordd ymarferol i chi fwyta prydau cytbwys. Gall y rhan fwyaf o’r ryseitiau gael eu paratoi a bod yn barod i’w bwyta o fewn y awr.

Mae gan y ryseitiau godau symbol I ddangos pa ddulliau coginio sy’n cael eu defnyddio. Gall y rhan fwyaf o ryseitiau gael eu haddasu ar gyfer diddyfnu babanod. Os byddwch angen cyngor neu gefnogaeth ynglyn a phryd a sut i dechrau diddyfnu, cysylltwch a’ch ymwelydd iechyd lleol.

Gall y rhan fwyaf o ryseitiau gael eu haddasu ar gyfer llysieuwyr neu gael eu haddasu ar gyfer diddyfnu babanod. Os byddwch angen cyngor neu gefnogaeth ynglyn a phryd a sut i ddechrau diddyfnu, cysylltwch a’ch ymwelydd iechyd lleol.

Mae’r holl ryseitiau’n dibynnu ar gynhwysion sylfaenol a gallech eu darganfod yn eich cegin neu gwpwrdd. Rydym wedi darparu rhestr o rai cynhwysion sylfaenol, sy’n fwydydd bob dydd na fyddant yn rhy ddrud.

Rydym yn gobeithio y bydd y casgliad hwn yn eich annog i roi cynnig ar rai syniadau newydd, dysgu cyngor defnyddiol, a mwynhau bwyta diet cytbwys.

Pob hwyl ar y goginio!

mexican sweetcorn salad_edited.jpg
Dewch i Goginio / Come and Cook: Activities

Come & Cook

Introduction

This recipe guide has been created, tried and tested to suit all members of the community from the very young to the older generation and from people who have never opened a tin to the keen amateur chef.

From the soups and dips, to the fruit fluff dessert, there is something for everybody. It incorporates easy, simple, nutritious recipes that taste great, and give you a practical way to eat balanced meals. The majority of the recipes can be prepared and ready to eat within the hour.

The recipes are coded with symbols to show the cooking methods used. Most recipes can be adapted for vegetarians, or can be adapted for infant weaning. If you need advice or support about when and how to start weaning contact your local health visitor.

All recipes rely on some basic ingredients which you might find in your kitchen or store cupboard. We have provided a list of some basic ingredients, which are everyday foods that won’t break the bank.

We hope this collection encourages you to try some new ideas, learn useful tips and enjoy eating a balanced diet.

Happy Cooking!

tex mex quorn burrito.jpg
nobake-marshmallow-cheesecake.jpg
Dewch i Goginio / Come and Cook: Activities

Tudalen / Pages

Fideo / Videos

Rhestr o’r Termau mewn Ryseitiau / Glossary of Terms in Recipes

Cyfarpar, Offer & Sgiliau Cyllell / Equipment, Utensils & Knife Skills

Plat Bwyta’n iach / Eatwell Plate

Gair o Cyngor ar siopa  / Shopping Tips

Rysetiau

Recipes

Dewch i Goginio / Come and Cook: List
bottom of page