top of page

Dosbarthiadau / Classes

Mae'r broses ddysgu drawsnewidiol yn Ysgol Awel y Mynydd wedi'i chynllunio i helpu ein myfyrwyr i dyfu i mewn ac allan o'r ystafell ddosbarth. Mae pob diwrnod yn llawn cyfleoedd i brofi sefyllfaoedd addysgol a chymdeithasol newydd i ddatblygu ymhellach. Mae ein hathrawon yn creu lleoliad diogel ac agored, lle gallant arwain myfyrwyr i archwilio'r byd o'u cwmpas.

The transformative learning process at Ysgol Awel y Mynydd is designed to help our students grow both in and out of the classroom. Each day is filled with opportunities to experience new educational and social situations to further development. Our teachers create a safe and open setting, where they can guide students in exploring the world around them.

Dosbarthiadau / Classes: Academics

Meithrin

Dosbarth Blodyn Haul

Ms Glesni Jones

Bore / Morning: Cymraeg
Prynhawn / Afternoon: Dysgwyr / Learners

Image by Aaron Burden
Dosbarthiadau / Classes: Meithrin

Derbyn

20210429_104042_edited.jpg

Dosbarth Briallu

Mrs Sioned Parry

Cymraeg

20210429_104019_edited.jpg

Dosbarth Llygad y Dydd

Ms Sophie Edwards / Mrs Eirian Williams

Dysgwyr / Learners

Dosbarthiadau / Classes: Derbyn
20210429_104256.jpg

Dosbarth Eryr

Mr Rheon Jones

Blwyddyn 2
Cymraeg

20210429_104307.jpg

Dosbarth Gwiwer

Ms Kim Barlow

Blwyddyn 1 & 2
Dysgwyr / Learner

20210429_104314.jpg

Dosbarth Sioncyn y Gwair

Mrs Catrin Ryder

Blwyddyn 1 & 2
Dysgwyr / Learners

20210429_104322.jpg

Dosbarth Llwynog

Ms Heledd Owain

Blwyddyn 1 
Cymraeg

butterfly_edited.png

Dosbarth Pili-Pala

Ms Kyla Davies

Blwyddyn 1 & 2
Dysgwyr / Learners

Dosbarthiadau / Classes: Blwyddyn 1 & 2

Blwyddyn 3 & 4

20210429_103927.jpg

Dosbarth Fflamingo

Mrs Ceri Ellis

Blwyddyn 3
Dysgwyr / Learners

eos.jpeg

Dosbarth Eos

Miss Rhian Knapper

Blwyddyn 3
Cymraeg

20210429_104406_edited_edited.jpg

Dosbarth Glas y Dorlan

Mr Paul Owen

Blwyddyn 4

Cymraeg

20210429_104537.jpg

Dosbarth Robin Goch

Ms Helen Rees

Blwyddyn 4
Dysgwyr / Learners

Dosbarthiadau / Classes: Blwyddyn 3 & 4

Blwyddyn 5 & 6

20210429_104429.jpg

Dosbarth Helygen

Ms Angharad Jones / Mr Neil Tuck

Cymraeg

20210429_104518.jpg

Dosbarth Gwdihw

Ms Llio Jones

Cyrmaeg

20210429_104445.jpg

Dosbarth Celyn

Mrs Ann Lewis

Dysgwyr / Learners

20210429_104522.jpg

Dosbarth Bilidowcar

Ms Catherine Penrose

Dysgwyr / Learners

Dosbarthiadau / Classes: Blwyddyn 5 & 6

Unedau Adnodd / Resource Units

20210429_104239 (2).jpg

Bl. 1/2 Dosbarth Gold y Gors

Mrs Nan Davies

Dysgwyr / Learners

20210429_104551.jpg

CS2 / KS2 Dosbarth Cnocell y Coed

Mrs Nia Thomas

Cymraeg & Dysgwyr / Learners

Dosbarthiadau / Classes: Uned / Units
bottom of page