181200309_3740871176022898_3058040827936

Gwybodaeth Gymynedol / Community Information

 
 

Diolch ASDA Cyffordd Llandudno/ Thank You ASDA LLandudno Junction

Hoffai Ysgol Awel y Mynydd ddweud Diolch enfawr i ASDA Cyffordd  Llandudno am enwebu'r ysgol i fod yn rhan o'u rhaglen Cynhwysiant Digidol, gliniaduron ar gyfer ysgolion.


Yn y llun gyda'n heitemau a roddwyd mae cynrychiolwyr o'r Cyngor Ysgol.

                     ************************************


Ysgol Awel y Mynydd would like to say a huge Thank you to ASDA Llandudno Junction for nominating the school to be part of their Digital Inclusion, laptops for schools programme.

Pictured with our donated items are representatives of the School Council

20210421_111113_edited.jpg
 

Aberconwy Care & Share

Copy of Food bank donation - Made with PosterMyWall (1) (1).jpg
 
colwyn bay rugby_edited.jpg
 
 

Local Performing Arts Classes

Young Dancers in Ballet Class

Forza Performing Arts

Classes for all from 2 -0 Adults

 • Jazz

 • Ballet

 • Tap

 • Commercoial

 • Street Dance

 • Contemporary

 • Latin & Ballroom

 • Musical theatre

 • Acro

 • Baby ballet

 • Funky feet

Four Acrobats

Mermaid Centre for Circus Arts

Children's and Adults - Beginner to Professional.

 • Hoop

 • Silks

 • Sling

 • Pole

 • Acro

 • Trapese

 • Contortion

 

Sesiwn Chwarae & Chelbran / Talk & Toys Session

2021-05-07 (1)_edited.jpg

Sesiwn Chwarae & Chlebran

Dewch i ymuno âg Angharad a Ruth,eich gweithwyr teulu lleol, am sgwrs yn Neuadd Goffa, Cyffordd Llandudno bob dydd Mawrth.

2021-05-07_edited.jpg

Talk & Toys Session

Talk & Toys Session

Come and join your local familyworker's Angharad and Ruth for a chat at Memorial Hall, Llandudno Junction on Tuesdays.

 

Family Centre Team County Borough Council

Family Centre Team County Borough Council

B95B4CB6-9405-4972-87F8-A288E7141202.jpeg

Growing Up - Family Centre Team

Family Centre Team County Borough Council

We have arranged a virtual session for parents with Judith Roberts from Teach health for Kids, the session will help parents understand the best way of discussing the topic of growing up with their children (more info on poster) 
Parents can book a place by emailing familycentres@conwy.gov.uk.

 

Latest News

Get the Scoop

64A2A3CB-E7C0-470B-A98C-43EBAB6A060F.jpeg

Tim Canolfan Deuluoedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Tim Canolfan Deuluoedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Rydym yn cynnig sesiwn rhithiol i rhieni gyda Judith Roberts o Teach health 4 kids, mi fydd y sesiwn yn helpu y rhieni wybod sut i drafod tyfu fyny gyda ei plant (mwy o wybodaeth ar y poster). 
Mae posib i rhieni archebu lle drwy ebostio- canolfannauteuluoedd@conwy.gov.uk.

 

For girls in Years 4, 5 & 6
I genod Blwyddyn 4, 5 & 6

Cricket girls.jpeg