top of page

Llywodraethwyr / Governor

Mr Edward Barnes

Pennaeth / Head Teacher

Ms Gisella Williams

Uwch Dîm Rheoli /  Senior Leadership Team

Mr Paul Owen

Athrawon / Teacher

Claire Fellows

Rhieni / Parent (Cadeirydd / Chair)

Mrs Carole Lewis

Staff / Staff

Zoe Fisher-Jones

Rhieni / Parent

Tracy Hughes

Rhieni / Parent (Is-gadeirydd - Vice-Chair)

Anne Evans

Cymuned / Community 

Catherine Sinkinson

Rhieni / Parent

Clare Parry

Cyngor Tref / Town Council

Cllr Dave Jones

LEA

Pam Owens 

LEA

Llywodraethwyr / Governors: Staff
bottom of page