top of page

Llywodraethwyr / Governor

Claire Higgins

LEA

Mr Geraint Evans

Pennaeth / Head Teacher

Ms Gisella Williams

Uwch Dîm Rheoli /  Senior Leadership Team

Mr Paul Owen

Athrawon / Teacher

Mrs Carole Lewis

Staff / Staff

Zoe Fisher-Jones

Rhieni / Parent

Claire Fellows

Rhieni / Parent

Tracy Hughes

Rhieni / Parent

Anne Evans

Cymuned / Community 

Lorraine Priestley

Cymuned / Community

Clare Parry

Cyngor Tref / Town Council

Cllr Dave Jones

LEA

Llywodraethwyr / Governors: Staff
bottom of page