top of page
Search

Flu / Y Ffliw

Information about flu vaccination for children and young people in 2022/23 Gwybodaeth am y ffliw i blant a phobl ifanc yn 2022/23

DIOLCHGARWCH 2022 THANKSGIVING

Fel rhan o dymor Diolchgarwch yr ysgol eleni, mi fyddwn yn casglu bwyd ar gyfer y Crest Food Drive. Gofynnwn yn garedig i chi ddod ag...

ESTYN

Fel y gŵyr pawb, fe ddechreuon ni gael ein monitro’n swyddogol gan Estyn y flwyddyn academaidd yn dilyn ein hadroddiad arolygiad...

ESTYN

As everyone is aware we began officially being monitored by Estyn this academic year following our initial inspection report...

Plant mewn Angen / Children in Need

Diolch yn fawr iawn i ddisgyblion Ysgol Awel y Mynydd am eich rhoddion ar gyfer Diwrnod Plant mewn Angen. Llwyddon ni i godi cyfanswm o...

Learning 2 Bee 🐝

Learning 2 Bee 🐝 is @ Awel y Mynedd every Thursday 3:15-5:30. 4 places available only. We run a catch-up on learning session mixed with...

Helpwch eich plentyn i ddarllen

Cyrsiau yn dechrau 28 Medi 2021 Dydd Mawrth a Dydd Iau 4 sesiwn x 1 awr Trosolwg o’r cwrs Bydd y cwrs yma yn helpu tadau, mamau, neiniau...

Help your child with reading

Courses starting 28 September 2021 Tuesdays and Thursdays 4 x 1 hour sessions Course Overview This course will help dads, mums,...

Penwythnos Gymunedol Sŵ Fynydd Gymreig

Sŵ Fynydd Gymreig / Welsh Mountail Zoo Er mwyn dathlu popeth lleol ac er mwyn diolch i’r gymuned am eu cefnogaeth dros yr 18 mis...

Welsh Mountain Zoo Community Weekend

To help us celebrate all things local and to thank our community for their support over the past 18 months, for the weekend of 18th &...

1
2
Newyddion / News - BLOG: Blog2
bottom of page