Search

ESTYN

Fel y gŵyr pawb, fe ddechreuon ni gael ein monitro’n swyddogol gan Estyn y flwyddyn academaidd yn dilyn ein hadroddiad arolygiad...

ESTYN

As everyone is aware we began officially being monitored by Estyn this academic year following our initial inspection report...

Plant mewn Angen / Children in Need

Diolch yn fawr iawn i ddisgyblion Ysgol Awel y Mynydd am eich rhoddion ar gyfer Diwrnod Plant mewn Angen. Llwyddon ni i godi cyfanswm o...

Learning 2 Bee 🐝

Learning 2 Bee 🐝 is @ Awel y Mynedd every Thursday 3:15-5:30. 4 places available only. We run a catch-up on learning session mixed with...

Helpwch eich plentyn i ddarllen

Cyrsiau yn dechrau 28 Medi 2021 Dydd Mawrth a Dydd Iau 4 sesiwn x 1 awr Trosolwg o’r cwrs Bydd y cwrs yma yn helpu tadau, mamau, neiniau...

Help your child with reading

Courses starting 28 September 2021 Tuesdays and Thursdays 4 x 1 hour sessions Course Overview This course will help dads, mums,...

Penwythnos Gymunedol Sŵ Fynydd Gymreig

Sŵ Fynydd Gymreig / Welsh Mountail Zoo Er mwyn dathlu popeth lleol ac er mwyn diolch i’r gymuned am eu cefnogaeth dros yr 18 mis...

Welsh Mountain Zoo Community Weekend

To help us celebrate all things local and to thank our community for their support over the past 18 months, for the weekend of 18th &...

Cyfle i fod yn Llywodraethwr Cymunedol

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am lywodraethwyr cymunedol newydd i ymuno â'n corff llywodraethu cyfeillgar. Daw ein llywodraethwyr o...

Needed Community Governors

We are currently looking for new community governors to join our friendly governing body. Our governors come from a range of different...

1
2