Search
  • nicolajones992

Banc Ailgylchu Dillad / Clothes Recycling Bank

****Banc Ailgylchu Dillad****


Mae ganddom nawr Fanc Ailgylchu Dillad o 'Dragon Bags' ar safle yr ysgol. Os oes ganddoch ddillad, esgidiau a.y.y.b dewch a nhw mewn bagiau du wedi eu clymu ac mi fydd yr ysgol yn gwneud elw.

Mae'r banc wedi ei leoli yn ymyl y sied feics a'r Cylch Meirhrin/Giat 2.


Diolch yn fawr


****Clothes Recycling Bank****


We now have a Clothes Recycling Bank from 'Dragon Bags' on site. If you have any unwanted clothing, shoes etc please bring them in bagged and closed tightly and deposit them in the bank and the school will benefit from the process.

It is situated next to the bike shed near Gate 2/Cylch Meithrin.


Thank you very much.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Fel y gŵyr pawb, fe ddechreuon ni gael ein monitro’n swyddogol gan Estyn y flwyddyn academaidd yn dilyn ein hadroddiad arolygiad cychwynnol cyn-bandemig. Cawsom ein hymweliad tridiau olaf ar Orffennaf

As everyone is aware we began officially being monitored by Estyn this academic year following our initial inspection report pre-pandemic. We had our final 3 day visit on July 4th. We are very proud t