top of page
Search
  • nicolajones992

DIOLCHGARWCH 2022 THANKSGIVINGFel rhan o dymor Diolchgarwch yr ysgol eleni, mi fyddwn yn casglu bwyd ar gyfer y Crest Food Drive. Gofynnwn yn garedig i chi ddod ag unrhyw gyfraniad i’r ysgol lle byddwn yn sefydlu banc bwyd ein hunain. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.


As part of our Thanksgiving season this year, we will be collecting food as part of the Crest Food Drive. We kindly ask that you bring all donations to the school where we will be setting up our own food bank. Thank you very much for your support.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about flu vaccination for children and young people in 2022/23 Gwybodaeth am y ffliw i blant a phobl ifanc yn 2022/23

Post: Blog2_Post
bottom of page