Search
  • nicolajones992

Glan Llyn - Gwyliau Haf / Summer Holidays

Glan Llyn - Gwyliau Haf / Summer Holidays


Ymweliad Glan-Llyn Visit


12/08/2021


Diwrnod llawn gweithgareddau hwyl a chyfle i gwblhau achrediad ‘Paddle Power’.


Full day of activities and a chance to complete a ‘Paddle Power’ accreditation.


https://bit.ly/3jvdHHx
10 views0 comments

Recent Posts

See All

Fel y gŵyr pawb, fe ddechreuon ni gael ein monitro’n swyddogol gan Estyn y flwyddyn academaidd yn dilyn ein hadroddiad arolygiad cychwynnol cyn-bandemig. Cawsom ein hymweliad tridiau olaf ar Orffennaf

As everyone is aware we began officially being monitored by Estyn this academic year following our initial inspection report pre-pandemic. We had our final 3 day visit on July 4th. We are very proud t