Search
  • nicolajones992

Helpwch eich plentyn gyda mathemateg / Helpwch eich plentyn Helpwch eich plentyn i ddarllen

Helpwch eich plentyn gyda mathemateg Dydd Mawrth a Dydd Iau | 2 sesiwn x 1 awr Helpwch eich plentyn i ddarllen Dydd Mawrth a Dydd Iau | 4 sesiwn x 1 awr


Trosolwg o’r cwrs Bydd y cwrs yma yn helpu tadau, mamau, neiniau a theidiau a gofalwyr i helpu plant gyda'u sgiliau darllen. Byddwch yn dysgu llawer o awgrymiadau defnyddiol a chael hwyl yn ymarfer darllen gyda'ch plentyn. Mae’r cwrs yn cynnwys:


· Gweithgareddau hwyliog gyda llythyrau a geiriau

· Beth, pryd a ble i ddarllen?

· Beth yw ffoneg a sut i helpu eu hymarfer?

· Rhigymau, gemau a chaneuon

· Hwyl gyda siapiau

· Sut mae eich plentyn yn dysgu mathemateg yn yr ysgol? Beth sydd ei angen arnaf? Gan fod hwn yn gwrs ar-lein bydd angen iPad neu liniadur arnoch a hefyd cysylltiad rhyngrwyd. Cliciwch yma am ddyddiadau ar gael ac i gofrestru: https://www.adultlearning.wales/cym/cyrsiau/canlyniadau-cwrs?&subject=cefnogi-teuluoedd2 views0 comments

Recent Posts

See All

Fel y gŵyr pawb, fe ddechreuon ni gael ein monitro’n swyddogol gan Estyn y flwyddyn academaidd yn dilyn ein hadroddiad arolygiad cychwynnol cyn-bandemig. Cawsom ein hymweliad tridiau olaf ar Orffennaf

As everyone is aware we began officially being monitored by Estyn this academic year following our initial inspection report pre-pandemic. We had our final 3 day visit on July 4th. We are very proud t