Search
  • nicolajones992

Helpwch eich plentyn gyda mathemateg & Helpwch eich plentyn i ddarllen

Addysg Oedolion Cymru


Helpwch eich plentyn gyda mathemateg

Helpwch eich plentyn i ddarllen


Cliciwch yma am ddyddiadau ar gael ac i gofrestru:

https://www.adultlearning.wales/cym/cyrsiau/canlyniadau-cwrs?&subject=cefnogi-teuluoedd
0 views0 comments

Recent Posts

See All

Fel y gŵyr pawb, fe ddechreuon ni gael ein monitro’n swyddogol gan Estyn y flwyddyn academaidd yn dilyn ein hadroddiad arolygiad cychwynnol cyn-bandemig. Cawsom ein hymweliad tridiau olaf ar Orffennaf

As everyone is aware we began officially being monitored by Estyn this academic year following our initial inspection report pre-pandemic. We had our final 3 day visit on July 4th. We are very proud t