top of page
Search
  • nicolajones992

Helpwch eich plentyn i ddarllen

Cyrsiau yn dechrau 28 Medi 2021

Dydd Mawrth a Dydd Iau

4 sesiwn x 1 awr

Trosolwg o’r cwrs Bydd y cwrs yma yn helpu tadau, mamau, neiniau a theidiau a gofalwyr i helpu plant gyda'u sgiliau darllen. Byddwch yn dysgu llawer o awgrymiadau defnyddiol a chael hwyl yn ymarfer darllen gyda'ch plentyn. Mae’r cwrs yn cynnwys:

· Gweithgareddau hwyliog gyda llythyrau a geiriau

· Beth, pryd a ble i ddarllen?

· Rhigymau, gemau a chaneuon


· Beth yw ffoneg a sut i helpu eu hymarfer?

Beth sydd ei angen arnaf? Gan fod hwn yn gwrs ar-lein bydd angen iPad neu liniadur arnoch a hefyd cysylltiad rhyngrwyd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth: 28 Medi Cwrs bore: https://www.adultlearning.wales/cym/cwrs/44476

Cwrs noson: https://www.adultlearning.wales/cym/cwrs/44478


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about flu vaccination for children and young people in 2022/23 Gwybodaeth am y ffliw i blant a phobl ifanc yn 2022/23

Post: Blog2_Post
bottom of page