Search
  • Ysgol Awel y Mynydd

Paratoi i ddychwelyd i'r ysgol ar ôl y Cyfnod Clo


Paratoi i ddychwelyd i'r ysgol ar ôl y C
.
Download • 810KB

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Fel y gŵyr pawb, fe ddechreuon ni gael ein monitro’n swyddogol gan Estyn y flwyddyn academaidd yn dilyn ein hadroddiad arolygiad cychwynnol cyn-bandemig. Cawsom ein hymweliad tridiau olaf ar Orffennaf

As everyone is aware we began officially being monitored by Estyn this academic year following our initial inspection report pre-pandemic. We had our final 3 day visit on July 4th. We are very proud t