top of page

Ein Staff / Our Staff

logo_edited.jpg
Staff: Text

Uwch Dîm Rheoli / Senior Management Team

Staff: Text

Mr Edward Wynn Barnes

Pennaeth / Head Teacher

Ms Gisella Williams

Dirprwy Bennaeth & Cydlynydd ADY / Deputy Headteacher & ALNCO

Staff: Staff

Mr Paul Owen

Pennaeth Cynorthwyol, Cyfnod Allwedd 2 / Head of KS2

Miss Heledd Owain

Pennaeth Cynorthwyol , Y Cyfnod Sylfaen / Head of Foundation Phase

Mrs Sioned Parry

Arweinydd Dan 5 / Leader Under 5's

Staff: Staff

Athrawon / Teachers

Staff: Text

Uned dan 5

Ms Glesni Jones / Mrs Ffion Williams / Miss Kristina Williams

Blodyn Haul

Meithrin

Bore / Morning : Cymraeg

Prynhawn / Afternooon: Dysgwyr / Learners

Mrs Sioned Parry

Dosbarth Briallu

Derbyn

Cymraeg

Mrs Eirian Williams / Miss Sophie Edwards

Dosbarth Llygad y Dydd


Derbyn

Dysgwyr / Learners

Staff: Staff

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase

Ms Kim Barlow-Jones

Dosbarth Gwiwer


Blwyddyn 1

Dysgwir / Learners

Ms Heledd Owain

Dosbarth Llwynog


Blwyddyn 1

Cymraeg

Miss Kyla Davies

Dosbarth Pili-Pala


Blwyddyn 1

Dysgwyr / Learners

Mr Rheon Jones

Dosbarth Eryr

Blwyddyn 2
Cymraeg

Mrs Catrin Ryder

Dosbarth Sioncyn y Gwair

Blwyddyn 2

Dysgwyr / Learners

Staff: Staff

Cyfnod Allweddol / Key Stage 2 Bl3 & Bl4

Mrs Ceri Ellis

Dosbarth Fflamingo

Blwyddyn 3
Dysgwyr /Learners

Miss Rhian Knapper

Dosbarth Eos

Blwyddyn 3
Cyrmaeg

Mr Paul Owen

Dosbarth Glas y Dorlan

Blwyddyn 4
Cymraeg

Miss Helen Rees

Dosbarth Robin Goch

Blwyddyn 4
Dysgwyr / Learners

Staff: Staff

Cyfnod Allweddol / Key Stage 2 Bl5 & Bl6

Mrs Angharad Jones

Dosbarth Helygen

Miss Llio Jones

Dosbarth Gwdihw

Mrs Ann Lewis

Dosbarth Celyn

Mrs Catherine Penrose

Dosbarth Bilidowcar

Staff: Staff

Unedau Adnodd / Resource Units

Staff: Text

Mrs Nan Davies

Dosbarth Gold y Gors

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase

Mrs Nia Thomas

Dosbarth Cnocell y Coed

Cyfnod Allwedd 2 / Key Stage 2

Staff: Staff

CPA / PPA

Staff: Text

Mrs Nia Rowlands

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase

Mr John Owen

Cyfnod Allwedd 2 / Key Stage 2

Miss Anwen Parry (UDCD /  HLTA)

Meithrin, Gwaith Grŵp ADY Cyfnod Sylfaen / ALN Group work Foundation Phase

Staff: Staff

Staff Cefnogi / Support Staff

Staff: Text

Mrs Ceri Hughes

Ysgrifenyddes / Secretary

Miss Rhian Wiliams

Ysgrifenyddes / Secretary

Mrs Nicola Jones

Gweinyddu TGCh / Admin IT

Miss Fiona Jones

Swyddog Cyswllt Teulu / Family Liaison Officer
Gwaith Grŵp ADY Cyfnod Allwedd 2 / ALN Group work Key Stage 2

Mr Chris Wilson

Rheolwr Safle / Site Manager

Staff: Staff

Cynorthwywyr y Cyfnod Sylfaen / Classroom Assistants Foundation Phase

Staff: Text

Miss Leanne Roberts

Dosbarth Briallu

Miss Tasha Hindes

Dosbarth Gwiwer

Mrs Melissa Chegwin

Dosbarth Pili-Pala

Mrs Dawn Lusted

Dosbarth Llygad y Dydd

Mrs Sara Roberts

Dosbarth Blodyn Haul

Mrs Sharon Johnston

Dosbarth Sioncyn y Gwair

Mrs Carole Williams

Dosbarth Blodyn Haul

Mrs Leno Berno-Jones

Dosbarth Eryr

Miss Caroline Evans (UDCD / HLTA)

Dosbarth Llwynog

Mrs Carole Lewis

Dosbarth Llygad y Dydd

Staff: Staff

Cynorthwywyr y Cyfnod Allwedd 2 /  Classroom Assistants Key Stage 2

Staff: Text

Mrs Liza Evans

Mrs Karen Jenkinson

Mrs Ruth Belcher

Miss Sara Williams

Staff: Staff

Cynorthwywyr y Unedau Adnodd / Classroom Assistants Resource Units

Staff: Text

Mrs Rhian Roberts

Dosbarth Gold y Gors

Mrs Terry Davies

Dosbarth Gold y Gors

Ms Delyth Hughes

Dosbarth Cnocell y Coed

Staff: Staff
bottom of page